ติดต่อเรา

IMG_24499

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซ.ฉลองกรุง 1 ลาดกระบัง กทม.10520 Tel.02-3298212-3(สายใน)3856-7

Fax.02-3298212-3 ext.1  Email : bass_kmitl@yahoo.com