บุคลากร

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

tarคุณอมรรัตน์  สมเจตน์เลิศเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

E-Mail : padthaigirl@hotmail.com

โทร. 02-3298212-3 ต่อ 23  แฟ๊กซ์ . 02-3298212-3 ต่อ 1

สายใน 3856-7 ต่อ 23

 

 

 

 

tik

คุณจินตนา ผ่องประเสริฐ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-Mail : katik_2514@hotmail.com

โทร. 02-3298212-3 ต่อ 22  แฟ๊กซ์ . 02-3298212-3 ต่อ 1

สายใน 3856-7 ต่อ 22

 

 

 

 

kimคุณพนิดา  ภัทสานนท์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-Mail : kppanida@kmitl.ac.th

โทร. 02-3298212-3 ต่อ 25  แฟ๊กซ์ . 02-3298212-3 ต่อ 1

สายใน 3856-7 ต่อ 25

 

 

 

 

tuk

คุณลักคณา  จันทร

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

E-Mail : tuktuk_2901@hotmail.com

โทร. 02-3298212-3 ต่อ 26  แฟ๊กซ์ . 02-3298212-3 ต่อ 1

สายใน 3856-7 ต่อ 26

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

งานทรัพย์สินทางปัญญา

 

nich

คุณณิชยา  สืบสุข

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

E-Mail : lilly_jaoka@hotmail.om

โทร. 02-3298212-3 ต่อ 17  แฟ๊กซ์ . 02-3298212-3 ต่อ 1

สายใน 3856-7 ต่อ 17

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————–

งานสำนักงาน

 

noi

คุณวิลาวัลย์  เพชรนอก

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

E-Mail : noi-30@hotmail.com

โทร. 02-3298212-3 ต่อ 13 แฟ๊กซ์ . 02-3298212-3 ต่อ 1

สายใน 3856-7 ต่อ 13

 

 

 

 

 

hai

คุณนภัสสร  รุ่งสว่าง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

E-Mail : march.174@hotmail.com

โทร. 02-3298212-3 ต่อ 0 แฟ๊กซ์ . 02-3298212-3 ต่อ 1

สายใน 3856-7 ต่อ 0

 

 

 

 

 

 

คุณเบญจวรรณ  มะปราง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

E-Mail : benjawan.ma@kmitl.ac.th

โทร. 02-3298212-3 ต่อ 13 แฟ๊กซ์ . 02-3298212-3 ต่อ 1

สายใน 3856-7 ต่อ 13

 

 

 

 

คุณอารีรัตน์  อุ่นคำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-Mail : nadearsayhi99@gmail.com

โทร. 02-3298212-3 ต่อ 17 แฟ๊กซ์ . 02-3298212-3 ต่อ 1

สายใน 3856-7 ต่อ 17