จัดการองค์ความรู้ (KM)

ปีงบประมาณ 2557

การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คลิ๊ก

1.การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา คลิ๊ก

2.การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรความรู้ด้านงานบริการวิชาการ  คลิ๊ก